پيام ها


برگشت به صفحه اصلي

[ پيام جديد ] [ مشاهده پيام ها ]
[ ابتدا پيام هاي جديد ] [ پيام هاي جديد در آخر ]

عبارت مورد جستجو را وارد کنيد:

تاريخ: Mon 05/28/2007 17:32
نام: مادر
نشاني الکترونيک: mother@sabasaboohi.com

پيام:
آنگاه زني كه كودكي در آغوش داشت، گفت: با ما از فرزندان سخن بگو.
و او گفت:
فرزندان شما، فرزندان شما نيستند.
آن‌ها پسران و دختران خواهشي هستند كه زندگي به خويش دارد.
آن‌ها به واسطه شما مي‌آيند، اما نه از شما، و با آنكه با شما هستند از آن شما نيستند.

شما مي‌توانيد مهر خود را به آن‌ها بدهيد، اما نه انديشه‌هاي خود را،
زيرا كه آن‌ها انديشه‌هاي خود را دارند.
شما مي‌توانيد، تن آن‌ها را در خانه نگاه داريد، اما روحشان را،
زيرا كه روح آن‌ها در خانه فرداست، كه شما را به آن راه نيست، حتي در خواب.
شما مي‌توانيد بكوشيد تا مانند آن‌ها باشيد، اما مكوشيد تا آن‌ها را مانند خود سازيد.
زيرا كه زندگي واپس نمي‌رود و در بند ديروز نمي‌ماند.
شما كماني هستيد كه فرزندانتان مانند تير زنده‌اي از چله آن بيرون مي‌جهد.
كمان‌گير است كه هدف را در مسير نامتناهي مي‌بيند، و اوست كه با قدرت خود شما را خم مي‌كند تا تير او را تيزپر و دوررس به پرواز درآوريد.
بگذاريد كه خم شدن شما در دست كمان‌گير از روي شادي باشد.

زيرا كه او هم به تيري كه مي‌پرد مهر مي‌ورزد و هم به كماني كه در جا مي‌ماند.

تاريخ: Mon 05/28/2007 17:36
نام: Mother
نشاني الکترونيک: mother@sabasaboohi.com

پيام:
And a woman who held a babe against her bosom said, "Speak to us of Children."

And he said:

Your children are not your children.

They are the sons and daughters of Life's longing for itself.

They come through you but not from you,

And though they are with you, yet they belong not to you.

You may give them your love but not your thoughts.

For they have their own thoughts.

You may house their bodies but not their souls,

For their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams.

You may strive to be like them, but seek not to make them like you.

For life goes not backward nor tarries with yesterday.

You are the bows from which your children as living arrows are sent forth.

The archer sees the mark upon the path of the infinite, and He bends you with His might that His arrows may go swift and far.

Let your bending in the archer's hand be for gladness;

For even as He loves the arrow that flies, so He loves also the bow that is stable.

تاريخ: Mon 05/28/2007 22:04
نام: پدر
نشاني الکترونيک: father@sabasaboohi.com

پيام:
نسيم باد صبا دوشم آگهي آورد
که روز محنت و غم رو به کوتهي آورد
به مطربان صبوحي دهيم جامه چاک
بدين نويد که باد سحرگهي آورد
بيا بيا که تو حور بهشت را رضواندر اين جهان ز براي دل رهي آورد
همي رويم به شيراز با عنايت دوستزهي رفيق که بختم به همرهي آورد
به جبر خاطر ما کوش کاين کلاه نمبسا شکست که با افسر شهي آورد
چه ناله?ها که رسيد از دلم به خرمن ماهچو ياد عارض آن ماه خرگهي آورد
رساند رايت منصور بر فلک حافظکه التجا به جناب شهنشهي آورد

تاريخ: Wed 05/30/2007 11:01
نام: AMIN
نشاني الکترونيک: hmah850417

پيام: salam saba khanoom tavalodat mobarak

تاريخ: Wed 05/30/2007 17:16
نام: Solmaz
نشاني الکترونيک: s_boroumand56@yahoo.com

پيام: Saba khanoom,
Voroodeto be in donia tabrik migam. Omidvaram roozhaie ghashangio inja tajrobe koni. Doniaii ke toosh vared shodi ham gham dare ham shadi. Ham khoobi dare ham badi. Ham zeshti dare ham zibaii. Omidvaram tajrobehat az in donia ghashangio khoobio shadi bashe. Az samime ghalb arezoo mikonam ke hamishe shado movafagh bashi va baese eftekhare pedar va madaret.
ghorbanet,

Solmaz

تاريخ: Wed 05/30/2007 20:32
نام: Homayoon
نشاني الکترونيک: hnsy14@yahoo.com

پيام: عمو جان تولدت مبارک

تاريخ: Wed 05/30/2007 22:56
نام: Bahman Zamani
نشاني الکترونيک:

پيام: Saba jan,

Today you are 2 days old and you have your own domain and web site! Wow, that's fantastic! And that's one of the benefits of having a computer expert as Dady!
I'm sure that your birth will add more happiness to your parent's life.

Happy birthday baby,
Bahman
From Montreal Canada on May 30, 2007

تاريخ: Thu 05/31/2007 08:24
نام: Farangis Rahigh
نشاني الکترونيک: frahigh@yahoo.com

پيام: Saba Khanoome naz

vorodet ro be in donyaye ziba tabrik migam
va barat arezo mikonam har rouzet ghashangtaro behtar az dirouze
separi beshe
omidvaram cheshmahye ghashanget faghat hameye chizaye zibaye in doya ro bebinand va lezzat bebarand

farangis :D

تاريخ: Thu 05/31/2007 09:18
نام: abolhassani
نشاني الکترونيک: abolhassani@gmail.com

پيام: Congraduation to you and your parents. You are beautiful girl which brings happiness to your parents home. Waiting to see your own posts on this website. Take it easy and have fun.

Hassan

تاريخ: Thu 05/31/2007 10:40
نام: Hosain Banitaba
نشاني الکترونيک: h_banitaba@yahoo.com

پيام: Congratulation to you and your respected wife. Hope She'll be in a good health and always happy under the shadow of you and your wife.

Best regards

Hosain

>>
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]DigiOz Guestbook Version 1.7.2
© 2007 DigiOz Multimedia


counter
Motigo Webstats - Free web site statistics Personal homepage website counter