ياد گذشته

نوشته شده در پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۹ توسط پدر صبا

امروز صبح یکی از خانم های آزمایشگاه ما با بچه اش اومد. بچه اش حدود ۴ ماه داره. زهرا خانم. خودش دانشجوی فوق لیسانس است و شوهرش دانشجو در دانشکده حقوق. هر دو دانشجو و یک بچه کوچیک. شرایط آشنا به نظر می رسه. نه؟

منم یاد اون زمان ها و کوچیکی های صبا افتادم. مادر صبا از حدود همین سن دوباره رفت سر کار و تدریس در دانشگاه. بعدش که هم هر دو مشغول درس خوندن دوباره شدیم.

سخت بود. سخت هست. خدا کمک کنه.

نظر بدهیدcounter
Motigo Webstats - Free web site statistics Personal homepage website counter Search Engine Optimization