حسين حسين

نوشته شده در چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۸۹ توسط پدر صبا

برای مراسم عزاداری محرم امسال که رفته بودیم، صبا موقع سخنرانی که گاهی سخنران سکوت هم می کرد، با وجودی که خونه اول بهش غذا دادیم و رفتیم، داد می زد: من گشنمه، پس کی ”به به“ می دن؟!

نظر بدهیدcounter
Motigo Webstats - Free web site statistics Personal homepage website counter Search Engine Optimization