بایگانی برای موضوع "شعر کودکانه"

شعر تميزم

شنبه ۳ آذر ۱۳۸۶

تميزم

ببين چقدر تميزم
 
پيش همه عزيزم

دستامو صابون زدم
 
مسواک به دندون زدم

اتو شده پيرهنم
 
پر از گله دامنم

شسته شده لباسم
 
ميرم سر کلاسم

دوستم دارن بچه ها
 
ميگن پيش ما بيا

شعر من دخترم

دوشنبه ۷ آبان ۱۳۸۶

این هم یک شعر دیگه:

من دخترم

من دخترم، من دخترم

 

روبان دارم روي سرم

موهام بلند و خوشگله

 

چشام به رنگ عسله

عروسکم خانم گلي

 

لپاش قشنگ و تپلي

لباس خوشگل به تنش

 

هزار تا گل رو پيرهنش

شعر خرگوش

جمعه ۱۳ مهر ۱۳۸۶

خاله مريم (مربي مهد کودکم) تو دفترچه يادداشتم برام شعر نوشته:

خرگوش

خرگوش من چه نازه

 

گوشاش چقدر درازه

مثل بخاري گرمه

 

چه خوشگل و چه نرمه

دستاشو پيش مياره

 

به روي هم ميزاره

ميخوره برگ کاهو

 

ميپره مثل آهو