بایگانی برای ماه تیر ۱۳۸۸

تغيير مهد کودک

چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۳۸۸

پس از برگشت از ایران بهترین فرصت برای تغییر مهد صبا بود، چون مدتی از دوستانش دور شده بود و شروع جدید میتونست در یک مهد جدید باشد. البته هدف اصلی این بود که صبا رو به یک مهد نزدیک دانشگاه ببرم تا بیشتر پیشش باشم. بعد از جستجو در اینترنت و پرس و جو […]