بایگانی برای ماه شهریور ۱۳۸۷

مالزي و …

یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۷

بالاخره بعد از مدت ها آمدم که بنویسم.
بعد از فراز و نشیب های مختلف ما هم رسیدیم به مالزی (البته حدود ۵۰ روزپیش). ننوشتن مطلب هم خودش جای بحث داره که هر چی بگم توجیه است، پس … .
خدا را شکر تا اینجا که همه کارها خوب پیش رفته. فعلا مشغول مطالعه هستیم. مستقر شدیم […]