بایگانی برای ماه دی ۱۳۸۹

جدول ستاره

یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۸۹

برای این ماه صبا، یک جدول رسم کردیم که هر شبی که توی تخت خودش خوابید و نه اینکه جای ما را تنگ کنه، یک ستاره بهش بدیم.
دیروز که برگشتیم خونه، دیدیم تمام جدول را با مداد رنگی برای خودش ستاره (البته مشابه ستاره) کشیده!

تولد به سبک مالايي

دوشنبه ۶ دی ۱۳۸۹

دیروز صبا به یک مهمانی مالایی که برای نوه یکی از دوستان ما اینجا جشن گرفته می شد، دعوت شد. جشن در ساختمان خودمان بود. من و مادرش فرصت رفتن را نداشتیم و با مادربزرگش به این مهمانی رفتند. امیدوارم بتونم بعدا عکس هایی از این مراسم را اینجا بذارم.
این نکته هم قابل ذکر است […]

چراغ سيار

چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸۹

صبا وقتی چراغها را خاموش کردیم و دیگه دید راهی نداره که ما را بتونه بیدار نگه داره، طبق معمول حداکثر تلاشش را کرد که نخوابه.
چراغ مطالعه سیاری که داشتیم را برداشت، رفت پیش مامانیش و چراغ را توی صورت ایشون روشن کرد و گفت پاشو با هم بازی کنیم. وقتی هم مامانی گفت که […]