بایگانی برای ماه شهریور ۱۳۸۸

حاصل عمر گابريل گارسيا مارکز در پانزده جمله

شنبه ۷ شهریور ۱۳۸۸

در ۱۵ سالگی آموختم كه مادران از همه بهتر می‌دانند، و گاهی اوقات پدران هم.
در ۲۰ سالگی یاد گرفتم كه كار خلاف فایده‌ای ندارد، حتی اگر با مهارت انجام شود.
در ۲۵ سالگی دانستم كه یك نوزاد، مادر را از داشتن یك روز هشت ساعته و پدر را از داشتن یك شب هشت ساعته، […]