بایگانی برای ماه مهر ۱۳۸۷

تاتي

جمعه ۱۹ مهر ۱۳۸۷

بالاخره صبا هم رضایت داد که تاتي تاتي کنه. امشب برای اولین بار دو سه قدمی راه رفت. البته اول در استخر ترسش از راه رفتن ریخت، چون تو آب نگه داشتن تعادل آسون تره.
کم کم داشت دیر می شد و ما را هم نگران می کرد.
هرچند می دونم شروع به راه رفتن یعنی شروع […]