بایگانی برای روز جمعه ۱ تیر ۱۳۸۶

۲۵ روزه شدم

جمعه ۱ تیر ۱۳۸۶

اولين تجربه با پستانك، فكر كنم گول خوردم چون شير نداشت

يك دست پشت سر، يكي زير بالش

ميلاد و محمدرضا

از پنجره بيرون را نگاه مي‌كنم