بایگانی برای روز چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۸۶

تجربه مهد كودك

چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۸۶

از مهرماه صبا بايد حضور در مهد كودك را تجربه كنه. الان حدود يك سال است كه من بخاطر حضور صبا خانم نتونستم برم سر كار.
به هر حال از مهرماه امسال تصميم گرفتم دوباره برم دانشگاه. ولي خب مونده بودم صبا را چيكار كنم.
از مهد كودك ها و چيزهايي كه راجع به اونها شنيده بودم […]