بایگانی برای روز سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۸۶

اولين روز مهد کودک

سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۸۶

امروز صبا را بصورت آزمايشي چند ساعتي به مهد کودک برديم.
به عنوان روز اول شايد بشه گفت خوب بود. البته به نظر مي رسيد زياد گريه کرده. طبيعي هم هست.
مدير مهد کودم هم فرد با ذوقي است. در دفترچه يادداشت صبا، اين متن را نوشته بود:

بنام آفريننده زيبايي

امروز سه‌شنبه ۲۷ شهريورماه سال ۱۳۸۶ مي‌باشد. مهد […]