بایگانی برای روز دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۸۶

حمام

دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۸۶

بالاخره با مامانی‌ها حمام رفتم.

ترخیص از بیمارستان

دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۸۶

روزی که در بیمارستان بستری شدم بیلی روبین خونم حدود ۱۷.۵ بود. امروز دوباره آزمایش خون دادم و معلوم شد که مقدارش شده ۸ میلی گرم در دسی لیتر (mg/dl). دکتر گفت دیگه می‌تونی بری خونه.